Home / All Quality Products of Successmore / Transform ທານ​ຟອມ ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ​ຊີ​ວະ​ພາບ ສູດ #2

Transform ທານ​ຟອມ ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ​ຊີ​ວະ​ພາບ ສູດ #2

Transform ທານ​ຟອມ ສູດ #2 (ທາດອາຫານຮອງ ທາດອາຫານເສີມ)
ນະວັດຕະກໍາອາຫານພືດ ໃຊ້ສີດພົ່ນທາງໃບເພື່ອໃຫ້ທາດອາຫານ ຊ່ວຍໃຫ້ພືດສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ຢູ່ໃນຮູບຂອງ ຄີເລດ ທີ່ເປັນຕົວຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທາດອາຫານແຕ່ລະຕົວເຮັດປະຕິກິລິຍາກັນ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ທາດອາຫານລະລາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຢູ່ໄດ້ດົນ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອ ຫຼື ຮາກພືດ ຊ່ວຍເສີມສ້າງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຊ່ວຍໃນການສະສົມອາຫານ ຫຼຸດບັນຫາດອກຫຼົ່ນ ໝາກບໍ່ຈັບ ຫຼື ໝາກຫຼົ່ນ ປາສະຈາກສານພິດຕົກຄ້າງ ປອດໄພ ບໍ່ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

– ພືດກິນງ່າຍ ຮັບໄວ ທາງລໍາຕົ້ນ ແລະ ໃບ
– ກັກເກັບອາຫານໄດ້ດີ
– ມີດອກຫຼາຍ ຂົ້ວໜຽວ ໝາກດົກ ໝາກໃຫຍ່ ໃບຂຽວ ຫົວໃຫຍ່
– ລຳຕົ້ນແຂງແຮງ ຜົນຜະລິດດີ
– ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄຸນສົມບັດຂອງ ທາດອາຫານຮອງເສີມ
1. ເປັນສານລະລາຍໃຊ້ສີດພົ່ນທາງໃບເພື່ອໃຫ້ທາດອາຫານແກ່ພືດ ຊ່ວຍໃຫ້ພືດສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ເຮັດໃຫ້ພືດໄດ້ຮັບທາດອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ
2. ຢູ່ໃນຮູບຂອງ ຄີເລດ ທີ່ເປັນຕັວຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທາດອາຫານແຕ່ລະຕົວເຮັດປະຕິກິລິຍາກັນ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ທາດອາຫານລະລາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຢູ່ໃນສະພາບເດີມໄດ້ດົນ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮາກພືດ
3. ເສີມສ້າງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຊ່ວຍໃນການສະສົມອາຫານ ຫຼຸດບັນຫາດອກຫຼົ່ນ ແລະ ໝາກຫຼົ່ນ

ສ່ວນປະກອບ ປະລິມານທາດອາຫານຮອງ
ແມັກນີຊ້ຽມ 0.76% ເປັນອົງປະກອບຂອງຄໍໂຣຟິວລ໌ ຊ່ວຍໃນການສ້າງພະລັງງານ

ປະລິມານທາດອາຫານເສີມ
– ເຫຼັກ 0.0928% ເປັນອົງປະກອບຂອງເອັນໄຊມ໌ໃນຂະບວນການຫາຍໃຈ ແລະ ການສັງເຄາະແສງ
– ແມັງການີດ 0.2626% ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການແຕກຕົວຂອງນ້ຳໃນການສັງເຄາະແສງ
– ສັງກະສີ 0.4917% ຊ່ວຍໃນການແຕກຕາດອກ ແລະ ຍອດ ຊ່ວຍພືດໃຫ້ທົນທານຕໍ່ອາກາດໜາວ
– ໂບຣອນ 0.1790% ມີບົດບາດໃນຂະບວນການສັງເຄາະໂປຣຕີນ ແລະ ຄາຣ໌ໂບໄຮເດດ ຈຳເປັນໃນການແບ່ງເຊວລ໌ ຊ່ວຍຂົນຍ້າຍນ້ຳຕານ ຊ່ວຍໃນການງອກຂອງລະອອງເກສອນ
–  ໂມລິບຕິນ້ຳ 0.0035% ເປັນອົງປະກອບຂອງເອັນໄຊມ໌ Nitrogenase ຊ່ວຍໃຫ້ພືດນຳໄນເຕຣດໄປໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ວິທີໃຊ້: ນຳເອົາ Transform ປະສົມກັບນ້ຳ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດ ສີດພົ່ນບໍລິເວນ ໃບ, ລໍາຕົ້ນ ແລະ ຮາກ


ລາຄາສິນຄ້າ ₭ 350,000
ຄະແນນ (PV) 250 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ 5002
ປະລິມານ  1,000 cc

Review Transform (ປຸ໋ຍທ​ຣານ​ສ໌​ຟອມ) ໃຊ້​ກັບ​ມັນ​ຕົ້ນ