Home / All Quality Products of Successmore / Transform ທານ​ຟອມ ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ​ຊີວະພາບ ສູດ #1

Transform ທານ​ຟອມ ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ​ຊີວະພາບ ສູດ #1

Transform ( ທານ​ຟອມ ) ປຸ໋ຍສູດຊີວະພາບສູດ 1 (ນາໂນ ເອັນໄຊມ໌)
       ອາຫານພືດທີ່ເປັນສານໂພລິເມີຣ໌ຊີວະພາບສະກັດຈາກທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີອົງປະກອບສຳຄັນຢູ່ໃນເປືອກຂອງສັດຈຳພວກກຸ້ງ ປູຊ່ວຍໃຫ້ພືດກິນໄດ້ 24 ຊມ. ແຂງແຮງ ທົນທານ ໃຫຍ່ໄວ ຮາກແຂງແຮງ ໃບໃຫຍ່ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານຈັບໃບ ບໍ່ເປັນພິດຕໍ່ຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

– ພືດກິນງ່າຍ ຮັບໄວ ທາງລໍາຕົ້ນ ແລະ ໃບ
– ກັກເກັບອາຫານໄດ້ດີ
– ມີດອກຫຼາຍ ຂົ້ວໜຽວ ໝາກດົກ ໝາກໃຫຍ່ ໃບຂຽວ ຫົວໃຫຍ່
– ລຳຕົ້ນແຂງແຮງ ຜົນຜະລິດດີ
– ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ປະໂຫຍດທາງດ້ານການການກະເສດ
1. ຊ່ວຍໃຫ້ພືດຜະລິດສານ ໄຄຕິເນດ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພືດມີຄວາມຕ້ານທານພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຣາ ແບັກທີເຣຍ ຊ່ວຍໃຫ້ພືດທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງ.
2. ຊ່ວຍໃຫ້ພືດມີຄວາມແຂງແຮງ ທົນທານຕໍ່ການລົບກວນຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດ
3. ກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດສ້າງຮາກຝອຍທີ່ຍາວ ແລະ ແຂງແຮງ ເພື່ອດູດສານອາຫານໄດ້ເລິກ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ
4. ຊ່ວຍປັບດິນໃຫ້ຣ່ວນຊຸຍ ປັບສະພາບນ້ຳໃຫ້ເໝາະສົມ
5. ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານຈັບໃບ
6. ປາດສະຈາກສານພິດຕົກຄ້າງ ປອດໄພ ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ
7. ກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດສາມາດກິນອາຫານໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຊ່ວຍເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ
8. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບພືດທຸກຊະນິດ

ສ່ວນປະກອບສໍາຄັນ
ນາໂນ ເອນໄຊ (Nano enzyme)

ວິທີໃຊ້: ນຳເອົາ Transform ປະສົມກັບນ້ຳ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດ ສີດພົ່ນບໍລິເວນ ໃບ, ລໍາຕົ້ນ ແລະ ຮາກ


ລາຄາສິນຄ້າ ₭ 350,000
ຄະແນນ (PV) 250 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ 5001
ປະລິມານ  1,000 cc

Review Transform (ປຸ໋ຍທ​ຣານ​ສ໌​ຟອມ) ໃຊ້​ກັບ​ມັນ​ຕົ້ນ