Home / หมวดหมู่บทความหลัก / Why Successmore ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດຊັກ​ເຊັດ​ສ໌​​ມໍຣ໌

Why Successmore ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດຊັກ​ເຊັດ​ສ໌​​ມໍຣ໌

Why Successmore ເປັນຫຍັງ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ທຸລະກິດ​ ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ​ຣ໌​​

ເປັນຫຍັງ​ຕ້ອງ​ ຊັກ​ເຊດ​ມໍ​ຣ໌​ | ເຫດຜົນ​ດີ​ໆ​ ທີ່​​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເລືອກ​ Successmore

1. Successmore ເປັນທຸລະກິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກແຮງບັນດານໃຈທີ່ມຸ້ງເນັ້ນ “ຄວາມໝັ້ນຄົງໄລຍະຍາວ” ແລະ ຕ້ອງການປ່ຽນແປງຊີວິດຜູ້ຄົນຫຼັກລ້ານຄົນ
2. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເປັນແພດ ທີ່ມີປະສົບການໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫຼາຍກວ່າ 16 ປີ ເຄີຍປະສົບຄວາມສຳເລັດສູງສຸດຮັບລາຍໄດ້ 2,7 ລ້ານບາດຕໍ່ເດືອນ
3. ກຳມະການຜູ້ຈັດການ ເປັນນັກບໍລິຫານແລະ ນັກພັດທະນາລະດັບປະເທດ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ນັກບໍລິຫານດີເດັ່ນ
2 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ
4. ສິນຄ້າມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ພັດທະນາໂດຍແພດ ເຂົ້າເຖິງຜູ້ບລິໂພກທຸກກຸ່ມມີຈຸດຂາຍຊັດເຈນ
“ເນັ້ນການຊື້ຊ້ຳ”
5. ບໍລິສັດເປີດມາ 5 ປີ ກວ່າ ຂະຫຍາຍສາຂາໄປແລ້ວ 32 ສາຂາ 5 ປະເທດ AEC
6. ນະວັດຕະກຳແຜນລາຍໄດ້ໃໝ່ລ່າສຸດຂອງໂລກ Cycle Matching ສຳເລັດໄດ້ຍົກທີມເປັນແຜນທຸລະກິດແບບ 2 ສາຍງານ ຫຼື ແຜນໄບນາຣີ້
7. ມີລາຍໄດ້ແບບ Star Maker ເນັ້ນຊ່ວຍສ້າງອົງກອນໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ
8. ບໍລິສັດມີອັດຕາການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ
9. ສິນຄ້າມີຄອບຄຸມທຸກກຸ່ມ ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງກຸ່ມສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມງາມ
10. ສິນຄ້າມີແບບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານທົ່ວໄປ ແລະ ແບບອອນແທຣນ ຕາມກະແສໂລກ
11. ສິນຄ້ານວັດກຳໃໝ່ລ່າສຸດ
12. ແຜນການຈ່າຍລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງໄລຍະຍາວ ຍຸດຕິທຳ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ຈິງ
13. ມີລະບົບຈັນຍາບັນທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ບໍ່ມີສອງມາດຕະຖານ
14. ມີລະບົບພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໂດຍທີ່ບໍລິສັດຈັດເຮັດເອງ ບໍ່ເປັນພາລະຂອງສະມາຊິກ ຫຼື ນັກທຸລະກິດ
15. ເຕີມເຕັມຊີວິດດ້ານການທ່ອງທຽວຕ່າງປະເທດປີລະ 3 ຄັ້ງ
16. ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັງລະບົບ ອອນໄລນ໌ ແລະ ອອຟໄລນ໌