Home / All Quality Products of Successmore / Target ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ບຳ​ລຸງ​ສາຍ​ຕາ

Target ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ບຳ​ລຸງ​ສາຍ​ຕາ

        Target (ທາ​ເກັດ) ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເສີມອາ​ຫານ ບຳ​ລຸງ​ສາຍ​ຕາ ແລະ ເສີມປະສິດທິພາບໃນການເບິ່ງ​ຂຶ້ນເຫັນ  ດ້ວຍສານສະກັດຈາກທໍາມະຊາດທີ່ດີ ແລະ ເປັ​ນ​ມິດ​ຕໍ່ວງຕາ

ຄຸນສົມບັດຂອງ ທາເກັດ (Target)
– ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກຈໍປະສາດຕາ
– ຊ່ວຍບໍາລຸງລະບົບການ​ໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຝອຍທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງຕາ
– ເພີ່ມສະມັດ​ຕະພາບໃນການ​ເບິ່ງເຫັນໃນເວລາກາງຄືນໄດ້​ດີ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ
– ຊ່ວຍຊະລໍການເສື່ອມຂອງຈຸດຮັບພາບໄດ້
– ຊ່ວຍຫຼຸດອາການອິດເມື່ອຍຂອງດວງຕາ
– ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການເສື່ອມຂອງດວງຕາ ເຊັ່ນ: ຕໍ້ລົມ ຕໍ້​ແກ້ວ

ຄຸນສົມບັດຂອງສ່ວນປະກອບ (Target)
        Lutien ເປັນສານສະກັດຈາກທໍາມະຊາດກຸ່ມແຄໂລທີນອຍ ພົບຫຼາຍໃນຕາບໍລິເວນຈຸດຮັບພາບ ແລະ ຈໍປະສາດຕາເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນລັງສີຈາກແສງແດດ ຊ່ວຍກອງແສງສີນ້ຳເງິນທີ່ຈະທໍາລາຍດວງຕາ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນເຊວຂອງຈໍປະສາດຕາ ໂດຍການຫຼຸດອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ທໍາລາຍດວງຕາ ການຮັບປະທານລູທີນທຸກວັນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ ໄດ້ຮ້ອຍລະ 50 ຊ່ວຍໃຫ້ດວງຕາແຂງແຮງ ຊ່ວຍປ້ອງກັນແລະ ຫຼຸດອາການຂອງໂລກຕໍ້​ແກ້ວ ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເສື່ອມຂອງຕາ ຊ່ວຍບໍາລຸງລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຝອຍທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງຕາ ເພີ່ມສະມັດຖະພາບໃນການ​ເບິ່ງເຫັນເວລາກາງຄືນໄດ້​ດີ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ

        Blueberry Extract ບູເບີ​ຣີ້ມີສານ Anthocyanins ແລະ Phenolics ເຊິ່ງເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ Macular ​ເຊິ່ງເປັນສູນລວມຂອງການຮັບພາບເທິງຈໍປະສາດຕາ (Retina) ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍໆຂຶ້ນຈະມີການເສື່ອມ ​ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໃນການ​ເບິ່ງເຫັນ ບູເບີ​ຣີ້ຊ່ວຍຊະລໍການເສື່ອມຂອງຈຸດຮັບພາບໄດ້ ມີວິຕາມິນ C, ວິຕາມິນ E ສູງ ຊ່ວຍເພີ່ມພູມຕ້ານທານ ແລະ ຊະລໍຄວາມເສື່ອມຂອງເຊວ

        Raspberry Extract ລັດເບີ​ຣີ້ໂດດເດັ່ນໃນດ້ານການບໍາລຸງສາຍຕາ ມີ Carotenoids ສູງ ແລະ ມີລູທີນສູງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້​ເບິ່ງເຫັນເວລາກາງຄືນມີປະສິດທິພາບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

        Goji Berry Extract ມີ ຊີແຊນທີນ (Zeaxanthin) ແລະ ລູທີນ (Lutein) ສູງ ເປັນສານໃນກຸ່ມແຄໂລທີນອຍ (Carotenoid) ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ປັບສະພາບແສງ ກອງແສງ ທີ່ເຂົ້າສູ່ຕາທີ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາ ປ້ອງກັນການເສື່ອມຂອງເລນຕາ ແລະ ຈໍພາບເລຕິນາ ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນເປັນປະກະຕິ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາກາງຄືນ​ໄດ​້​ດີ​ຂຶ້ນ ​ໝາກເກົ໋າກີ້ ມີເບຕ້າແຄໂລທີນສູງ ​ເຊິ່ງເບຕ້າແຄໂລທີນເປັນສານຕັ້ງຕົ້ນຂອງວິຕາມິນ A ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງສາຍຕາ ແລະ ແກ້ໂລກຕາມົວໃນຕອນກາງຄືນ ເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບໄດ້ຊັດຂຶ້ນໃນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ​ໜ້ອຍ

        Bilberry Extract ມີສານແອນໂທໄຊຢາໂນໄຊ (Anthocyanosides) ສາມາດຈັບກັບເຊນບຸຜິວທີ່ຈໍພາບເລຕິນາໄດ້ດີ ຈຶ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນໃນທີ່ມືດໄດ້ດີ ຊ່ວຍບໍາລຸງດວງຕາ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການເມື່ອຍລ້າຂອງດວງຕາ ຊ່ວຍຫຼຸດອະນຸມູນອິດສະລະໃນຈໍຕາ ເຮັດໃຫ້ປ້ອງກັນອາການເສື່ອມທີ່ມັກຈະເກີດກັບດວງຕາໃຫ້​ໜ້ອຍລົງ ເຊັ່ນ ຕໍ້​ແກ້ວ ຕໍ້ຫິນ ຕໍ້ເນື້ອ ສາຍຕາເສື່ອມໃນຄົນສູງອາຍຸ ສາຍຕາຍາວ.

        Vitamin A ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ ປ້ອງກັນການເສື່ອມຂອງຕາ ເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບໄດ້ຊັດຂຶ້ນໃນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ

ວິທີ​ການຮັບປະທານ: ຮັບປະທານວັນລະ 1 ເມັດ (ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ)


ລາຄາສິນຄ້າ 332,000 ₭ 
ຄະແນນ (PV) 210 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ 1013 
ປະລິມານ  30 ເມັດ