Home / Tag Archives: บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด

Tag Archives: บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด

ບໍ​ລິ​ສັດ ຊັກເຊັດສ໌ມໍຣ໌ບີອິ້ງ ລາວ ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ)

Successmore Lao, Successmore Laos, SuccessmoreLao, SuccessmoreLaos ຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ         ບໍ​ລິ​ສັດ ຊັກເຊັດສມໍ ບີອິ້ງ ລາວ ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ) (Successmore Being Public Company Limited) ບໍລິສັດ ຂອງຄົນໄທມາດຕະຖານສາກົນ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈຂອງ ທ່ານໝໍ ສິດທະວີ ກຽດຊະວະນັນ ເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດໃນມື້ສຸກ ວັນທີ່ 5 ເມສາ (4) ປີ 2013 ໃນຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແບບເຄືອຂ່າຍ (Network Marketing) ທີ່ເນັ້ນຄວາມໝັ້ນຄົງໄລຍະຍາວ ແລະ ເປັນທຳ Successmore ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍໄທທີ່ມີມາດຕະຖານສູງດ້ວຍຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງມອບສົ່ງຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຢ່າງຢັ້ງຢືນ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ Partner (ຫຸ້ນສ່ວນ), ນັກທຸລະກິດອິດສະຫຼະໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນດ້ວຍລະບົບ SLA ເປັນລະບົບພັດທະນາຜູ້ນຳ ລະບົບການຮຽນຮູ້ທີ່ຊົງພະລັງ …

Read More »

ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ ແລະ ສາ​ຂາ​ຂອງ ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ

Successmore Being ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

      ບໍ​ລິ​ສັດ ​ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ ບີອິ້ງ ຈຳ​ກັດ ມີ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຂະ​ຫຍາຍ​ສາ​ຂາ​ໄປຍັງ 5 ປະ​ເທດ AEC ຄື: ປະເທດໄທ, ປະເທດມຽນມາ , ສ.ປ.ປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ  ຫວຽດນາມ ມີ  30 ກວ່າ ແລະ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ  10 ປະ​ເທດ AEC ແນ່ນອນ ບໍ​ລິ​ສັດ ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ ບີອິ້ງ ຈຳ​ກັດ ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່: 10/1-2 ຖະ​ໜົນ ລັດ​ຊະ​ດາ​ພິ​ເສກ ແຂວງ​ຈະ​ຕຸ​ຈັກ ເຂດ​ຈະ​ຕຸ​ຈັກ ກຸງ​ເທບມະ​ຫາ​ນະ​ຄອນ 10900 ປະ​ເທດ​ໄທ ເລກ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ຜູ້​ເສຍ​ອາ​ກອນ: 0105555165934 ➡ ເປີດໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທຸກໆມື້ ວັນ​ຈັນ – ວັນ​ອາ​ທິດ ເປີດເວ​ລາ 11:00 – …

Read More »

ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ ແລະ ສາ​ຂາ​ຂອງ ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ

      ບໍລິສັດ​ ຊັກ​ເຊັດ​ສມໍ​​ບີ​ອິ້ງ​​ ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ)ມີ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຂະ​ຫຍາຍ​ສາ​ຂາ​ໄປຍັງ 5 ປະ​ເທດ AEC ຄື: ປະເທດໄທ, ປະເທດມຽນມາ , ສ.ປ.ປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ  ຫວຽດນາມ ມີ  30 ກວ່າ ແລະ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ  10 ປະ​ເທດ AEC ແນ່ນອນ ບໍ​ລິ​ສັດ ຊັກ​ເຊັດສ​ມໍ ບີອິ້ງ ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ) ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່: 10/1-2 ຖະ​ໜົນ ລັດ​ຊະ​ດາ​ພິ​ເສກ ແຂວງ​ຈະ​ຕຸ​ຈັກ ເຂດ​ຈະ​ຕຸ​ຈັກ ກຸງ​ເທບມະ​ຫາ​ນະ​ຄອນ 10900 ປະ​ເທດ​ໄທ ເລກ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ຜູ້​ເສຍ​ອາ​ກອນ: 0105555165934 ➡ ເປີດໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທຸກໆມື້ ວັນ​ຈັນ – ວັນ​ອາ​ທິດ ເປີດເວ​ລາ 11:00 …

Read More »