Home / All Quality Products of Successmore / RadiWise Nano Shield Technology

RadiWise Nano Shield Technology

RADIWISE Nano Shield Technology ເຣດິໄວສ໌ ປ້ອງກັນລັງສີຈາກໂທລະສັບມື​ຖື

      RadiWise ປ້ອງກັນຄື້ນລັງສີ RF ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ຂອງທ່ານ Radiwise ແຜ່ນສະຕິກເກີ້ປ້ອງກັນລັງສີ RF
ຊ່ວຍດູດຊັບລັງສີທີ່ບລ່ອຍອອກມາ ຈາກໂທລະສັບມືຖື ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 45%

       ລັງສີຈາກໂທລະສັບມືຖື ເປັນລັງສີຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (Electromagnetic radiation) ປະເພດ ນັນ-ໄອ ອອນໄນຊ໌ (Non-ionizing radiation) ເອີ້ນວ່າ ລັງສີເຣດິໂອຟຣີເຄວັນຊີ ຫຼື ລັງສີ ອາເອັຟ (Radio Frequency radiation or RF radiation) ລັງສີປະເພດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ ດີເອັນເອ ຂອງເຊວ (DNA ຄື ສານພັນທຸກຳສຳຄັນໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວ) ເກີດບາດເຈັບເສຍຫາຍ ຊຶ່ງເຊວຈະບາດເຈັບຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານລັງສີທີ່ເຊວໄດ້ຮັບ ຈັດເປັນລັງສີທີ່ຢູ່ໃນປະເພດດຽວກັບລັງສີຄື້ນວິດຢຸ ລັງສີຈາກຄວາມຮ້ອນ ລັງສີຈາກແສງແດດ ແລະ ລັງສີຈາກເຕົາໄມໂຄຣເວັບ

  • ຊ່ວຍດູດຊັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ລັງສີ RF (Radio Frequency Radiation) ໄດ້ຫລາຍເຖິງ 45%
  • ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ DNA ແລະ ເຊວຊີ້ນເຢື່ອ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກັບອະໄວຍະວະທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລັງສີ RF ຫຼາຍທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ສະໝອງ, ຫູ, ດວງຕາ ແລະ ເປັນຕົ້ນ
  • ຫຼຸດໂອກາດໃນການເກີດອາການປວດຫົວ ວິງວຽນ ແລະ ຫູອື້ ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໂທລະສັບເປັນເວລາດົນໆ
  • ສາມາດຕິດເຂົ້າກັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນໂທຣລະສັບມືຖື ແທັບເລັດ ຄອມພິວເຕີ ແລະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສັນຍານະ Wi-Fi ຕ່າງໆ
  • Radiwise ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຜ່ານການທົດສອບທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການແພດ
  • ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດສະຫະລັດເມຣິກາ (Nano Shield Technology) ຊຶ່ງມີຄຸນນະພາບແລະໄດ້ມາດຕະຖານ
  • 1 ແພັກ ປະກອບດ້ວຍ Radiwise 1 ຊິ້ນ (ບໍ່ທັງຫມົດໂທຣສັບໃນຮູບ)
  • ໃຊ້ງານງ່າຍ ພຽງນຳແຜ່ນ Radiwise ຕິດລົງເທິງດ້ານຫຼັງໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ອຸປະກອນອິນ້ອຍໂທຣນິກ
  • ແນະນຳສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເລື້ອຍ ແລະ ໃຊ້ເປັນເວລາດົນ
  • Radiwise ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດົນຕະຫຼອດອາຢຸການໃຊ້ງານຂອງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອຸປະກອນອິນ້ອຍໂທຣນິກຂອງ​ທ່ານ

ວິທີຕິດຕັ້ງ RadiWise
1. ທຳຄວາມສະອາດດ້ານຫຼັງໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ
2. ແກະເຈ້ຍທີ່ຕິດຢູ່ດ້ານຫຼັງ RadiWise ອອກ
3. ຕິດ RadiWise ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດຮັບສົ່ງສັນຍານະ
4. ກົດໃຫ້ແໜ້ນ ປະມານ 10 ວິນາທີ


ລາຄາສິນຄ້າ  ₭ 240,000
ຄະແນນ (PV) 90 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ  6001
ປະລິມານ  1 ແຜ່ນ

ຄ ລິກ ເບິ່ງ ຮູບ ພາບ ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່

ຄ ລິກ ເບິ່ງ ຮູບ ພາບ ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່