Home / All Quality Products of Successmore / Nu Oxy ຜະລິດຕະພັນເສີມອ໊ອກຊີເຈັ້ນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ

Nu Oxy ຜະລິດຕະພັນເສີມອ໊ອກຊີເຈັ້ນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ

         ຜະລິດຕະພັນເສີມອ໊ອກຊິເຈັ້ນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ດ້ວຍນະວັດກຳມະການສະກັດ ສຸດຍອດສານອາຫານທຳຊາດ ແຫຼ່ງລວມ 129 ສານອາຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງປັບຄວາມສົມດຸນ ໃຫ້ກັບທຸກລະບົບຂອງຮ່າງກາຍ 90 ຂອງພະລັງງານ ໃນຮ່າງກາຍມາຈາກອ໊ອກຊິເຈັ້ນ ອ໊ອກຊິເຈັ້ນຄື 1 ໃນ 5 ຂອງແຮ່ທາດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດທ່ານ.

      ນູອ໊ອກຊີ້ (Nu Oxy) ປະກອບໄປດ້ວຍແຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຮ່າງກາຍ 78 ຊະນິດ (34 ຊະນິດ ຈາກຕົ້ນພືດເກົ່າແກ່ເທິງບົກທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ຍຸກດຶກດໍາບັນ ຈາກພືດດິນທີ່ຍັງບໍ່ຖືກບຸກເບີກ ແລະ ອີກ 14 ຊະນິດ ຈາກທະເລຕອນໃຕ້ຂອງນິວຊີແລນທີ່ຍັງບໍ່ຖືກລົບກວນຈາກສານພິດ) ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີເອັນໄຊມ໌ 34 ຊະນິດ ແລະ ກົດອະມິໂນອີກ 17 ຊະນິດ ລວມທັງໝົດເປັນ 129 ຊະນິດ ແຮ່ທາດທີ່ມີຢູ່ໃນ Nu Oxy ເປັນສານທີ່ໄດ້ມາຈາກທໍາມະຊາດທັງໝົດ ບໍ່ມີແອວກໍຮໍ ບໍ່ມີກູໂຄດ ເປັນສານສະກັດທີ່ໄດ້ມາຈາກຂະບວນການສະກັດວິທີຄວາມເຢັນຍິ່ງຍວດ (Cryogenic)

        ອ໊ອກຊິເຈັ້ນ ຄື ສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການມີຊີວິດຢູ່ ມີໜ້າທີ່ເຜົາຜານສານອາຫານຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນພະລັງງານ ແລະ ຮີໂມໂກບິນໃນເມັດເລືອດແດງຈະພາອ໊ອກຊິເຈັ້ນໄປຍັງເຊວທົ່ວຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ ສະໝອງ, ເຊວກ້າມເນື້ອຫົວໃຈ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ປອດ ຖ້າເຊວຂອງອະໄວຍະວະໃດ ໄດ້ຮັບອ໊ອກຊິເຈັ້ນບໍ່ພຽງພໍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະນັ້ນຕາຍໄດ້.

       ການປະສົມ Nu Oxy ໃນນ້ຳໝາກໄມ້ ຫຼື ນ້ຳດື່ມ ພຽງ 8 ຢອດ/ຄັ້ງ ຄື ການເພີ່ມອ໊ອກຊິເຈັ້ນໃນຮ່າງກາຍ (ເຊວ) ຊ່ວຍປັບສົມດຸນໃຫ້ຮ່າງກາຍ ປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຮ້າຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກສົດຊື່ ເພາະມີ ສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນເຖິງ 129 ຊະນິດ ສຸດຍອດນະວັດຕະກຳນຳເຂົ້າຈາກອາເມຣິກາ.

ຄຸນສົມບັດ Nu Oxy
– ມີສ່ວນຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ
– ມີສ່ວນຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ
– ມີສ່ວນຊ່ວຍເສີມສ້າງເຊວໃໝ່
– ຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມສາມາດທາງຊີວະພາບຂອງອ໊ອກຊິເຈັ້ນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້
– ອ໊ອກຊິເຈັ້ນເປັນເຊື້ອເພີງສໍາລັບທຸກລະບົບຂອງຮ່າງກາຍ
– ຊ່ວຍກຳຈັດສານພິດ ແລະ ລ້າງສິ່ງຕົກຄ້າງອອກຈາກຮ່າງກາຍ
– ໃຊ້ສະເປຕາມຮ່າງກາຍ ຫຼື ບາດແຜໄດ້ ເພື່ອສະໝານບາດແຜ ແລະ ເບິ່ງຜິວພັນໄດ້ດີ

ສ່ວນປະກອບສໍາຄັນ Nu Oxy
ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູໝັກຈາກພືດໃຕ້ທະເລນ້ຳເລິກ
– Oxygen
– Mineral ກວ່າ 78 ຊະນິດ
– Enzyme ກວ່າ 34 ຊະນິດ
– Amino ທີ່ຈໍາເປັນ ກວ່າ 17 ຊະນິດ
– ສານລະລາຍທາງໄຟຟ້າ

ຄຸນສົມບັດຂອງສ່ວນປະກອບ Nu Oxy

ອ໊ອກຊິເຈັ້ນ (O2): ເປັນແຮ່ທາດສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດໍາລົງຢູ່ໄດ້ ອ໊ອກຊິເຈັ້ນໃຫ້ຊີວິດ ແລະ ພະລັງງານກັບເຊວທຸກເຊວຂອງຊີວິດ ການໄດ້ຮັບອ໊ອກຊິເຈັ້ນໜ້ອຍຍ່ອມບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ງປາດ​ຖະໜາຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບຮ່າງກາຍ ເພາະວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກລະບົບຂອງຮ່າງກາຍລວມໄປເຖິງການຜະລິດສານເຄມີໃນຮ່າງກາຍທີ່ຜິດປະກະຕິ

ໄຮໂດຣເຈັ້ນ: ເປັນສານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການນໍາໄປໃຊ້ໃນການສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ທັງໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຊີວິດ ໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ລວມເຖິງການສ້າງເຊວຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ

ໄນໂຕຣເຈັ້ນ: ເປັນທາດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດທຸກຊະນິດ ເພາະເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງກົດອະມິໂນໃນຮ່າງກາຍ

ຄາບອນ: ຊ່ວຍໃຫ້ຮີໂມໂກບິນໃນເມັດເລືອດແດງປ່ອຍກ໊າດອ໊ອກຊິເຈັ້ນອອກມາໃຫ້ເຊວຂອງຮ່າງກາຍນໍາໄປໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ

ກໍາມະຖັນ: ຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜດີໄວຍິ່ງຂຶ້ນ ຫຼຸດອາການທີ່ເກີດຈາກພູມແພ້

ໂຄມຽມ: ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຜົາໄໝ້ນ້ຳຕານໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ຂະນະດຽວກັນກໍຊ່ວຍເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບຫຼອດເລືອດ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ

ທອງແດງ: ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງເຊວເມັດເລືອດແດງ ການສ້າງຜັງຜືດເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງເມັດສີໃນຜິວໜັງ

ໄອໂອດີນ: ເປັນສານສໍາຄັນທີ່ຕ່ອມໄທຣອຍໃຊ້ໃນການສ້າງໄທຣອຍຮໍໂມນ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສ້າງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ໃຊ້ໃນການສ້າງເຊວ ສ້າງໃຍປະສາດ ສ້າງກະດູກ ແລະ ສ້າງສຸຂະພາບຂອງຈິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ເຫຼັກ: ໃຊ້ໃນການສ້າງຮີໂມໂກບິນ ສ້າງໂປຣຕີນທີ່ພາ ອ໊ອກຊີເຈັນ ໃຫ້ໄຫຼໝູນວຽນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ ມີສ່ວນໃນການສ້າງຮໍໂມນບາງຊະນິດ ສ້າງເຊວຜັງຜິດເນື້ອເຍື່ອ ສ້າງຕົວກາງສື່ປະສາດສະໝອງ ແລະ ສ້ອມແຊມລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ

ແມັງການີສ: ເປັນສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນດ້ານປະຕິກິລິຢາເຄມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງພະລັງງານ ການສ້າງເຊວປະສາດ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອມີການຫົດເກັງຕົວ ແລະ ສ້າງກະດູກ

ໂມລິບດີນໍາ: ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຍັງຄົງມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ຊ່ວຍລ້າງສານພິດຈາກໂຊດ້ຽມຊັນເຟດ ແລະ ສານປະກອບທີ່ມາຈາກກໍາມະຖັນ

ຊິລິນຽມ: ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງ, ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສັງກະສີ: ມີສ່ວນໃນການສ້າງໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງເຊວ ເຊັ່ນດຽວກັບການສ້າງເອັນໄຊມ໌ຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການສະໝານບາດແຜ

ວິທີການຮັບປະທານ: 

ຢອດ Nu Oxy 8 ຢອດ ລົງໃນນ້ຳສະອາດ ຫຼື ນ້ຳໝາກໄມ້ 1 ຈອກ (250 ml) ແລ້ວຄົນດ້ວຍບ່ວງພລາສະຕິກ ດື່ມວັນລະ 2-3 ຄັ້ງ ສັ່ນຂວດກ່ອນຮັບປະທານທຸກຄັ້ງ.


ລາຄາສິນຄ້າ 650,000 ₭ 
ຄະແນນ (PV) 400 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ 1018 
ປະລິມານ  30 ມ​ລ