Home / All Quality Products of Successmore / Liquid Dish Washer (ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ)

Liquid Dish Washer (ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ)

ມອບຄວາມສະອາດ ຄວາມຫອມ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າເງິນໃຫ້ພາລະກິດໃນເຮືອນຂອງທ່ານ

         Concentrate Dish Cleaner (ຜະລິດຕະພັນລ້າງຈານສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ) ລ້າງຈານໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນລ້າງຈານທົ່ວໄປ ປະກອບດ້ວຍສານທຳຄວາມສະອາດ 4 ຊະນິດ ທີ່ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດ ກຳຈັດຄາບມັນ ຄາບຝັງເລິກທີ່ຕິດຈານຊາມ ໄດ້ສະອາດໝົດຈົດ ສາມາດລ້າງທຳຄວາມສະອາດຄາບສົກກະປົກທີ່ຕິດຢູ່ທີ່ຜິວຂອງຜັກ ໝາກໄມ້ ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານເຮັດຄວາມສະອາດຈາກພືດທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ປາມ, ໝາກພ້າວ ແລະ ສາລີ ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້ ຈຶ່ງປອດໄພ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ໃນທໍາມະຊາດ (Biodegradable)

– ລ້າງທຳຄວາມສະອາດຄາບສົກກະປົກທີ່ຕິດຢູ່ທີ່ຜິວຂອງຜັກ ໝາກໄມ້
– ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານທຳຄວາມສະອາດຈາກພືດທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ ປາມ, ໝາກພ້າວ ແລະ ສາລີ
– ມີສ່ວນຜະສົມຂອງສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້
– ສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້ໃນທໍາມະຊາດ (Biodegradable)


ລາຄາສິນຄ້າ ₭ 99,000
ຄະແນນ (PV) 65 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ 3003
ປະລິມານ  1,000 CC

NEATLY_HOME-1NEATLY_HOME-2

ສອບຖາມລາຄາສິນຄ້າພິເສດ

ສອບຖາມລາຄາສິນຄ້າພິເສດ

ສາຍດ່ວນ: 020 58467799