Home / All Quality Products / Smone’ Smooth Silky Loose Powder

Smone’ Smooth Silky Loose Powder

    Smooth Silky Loose Powder ແປ້ງຝຸ່ນເນື້ອກຳມະຫຢີ່ ແປ້ງພັບເນື້ອບາງເບົາ ຊ່ວຍ​ຄວບຄຸມ​ຄວາມມັນ ບໍ່ໝອງ​ຊ່ວຍ​ປົກ​ປິດ​ຮອຍ​ຫ່ຽວຢົ້ນ ລຽບນຽນ​ກະ​ຈ່າງ​ໃສ ​ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ Smone’ Smooth Silky Loose Powder

• ລະຫັດ S1 ສຳລັບຜິວຂາວ 4013
• ລະຫັດ S2 ສຳລັບຜິວສອງສີ 4014

ຄຸນສົມບັດ
ເມັດແປ້ງນຸ່ມພິເສດ (White Crystalline Powder)ມີຄຸນສົມບັດເປັນ Moisturizer ຊ່ວຍຖືຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວ ໂດຍບໍ່ຖິ້ມຄວາມມັນ ແລະ ​ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຕິດຜິວໄດ້ດີ ຕິດທົນນານ ດ້ວຍ​ເນື້ອແປ້ງທີ່ລະອຽດບາງເບົາ ເໝາະສຳລັບທາທັບລົງເທິງຜິວໜ້າຫຼັງຈາກການຮອງພື້ນແປ້ງຝຸ່ນມີຄຸນສົມບັດ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວ​ເບິ່ງ​ລຽບນຽນເປັນທຳມະຊາດ​ຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍດູດຊັບເອົາຄວາມມັນຫຼັງການແຕ່ງໜ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຄວນໃຊ້ແປ້ງຝຸ່ນ ສີດຽວກັນກັບຜິວ ເຮົາໃຊ້ແປ້ງຝຸ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮອງພື້ນຕິດທົນ​ນານຫຼານຂຶ້ນ ແລະ ການແຕ່ງໜ້າກໍ່ຈະເບິ່ງງາມສົມບູນແບບ.

ສ່ວນປະກອບ
• White Crystalline Powder
• Daisy Flower Extract ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວກະຈ່າງໃສ ບໍ່ໝອງ​ຄ້ຳ
• ສານ​ສະກັດຈາກ​ໝາກໄມ້ສີແດງຕະກູນເບີຣ໌​ຣີ້ຂອງເກົາຫຼີ Omija ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວນຸ້ມ ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສະຫວ່າງກະຈ່າງໃສ

ວິທີການໃຊ້: ເຮົາສາມາດລົງແປ້ງຝຸ່ນໄດ້ 2 ວິທີ ໄດ້ແກ່
1. ໃຊ້ພັຟແຕະແປ້ງຝຸ່ນແລ້ວກົດຊັບເບົາໆ ໃຫ້ທົ່ວທັງໃບໜ້າ ວິທີການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແປ້ງ​ຂ້ອນຂ້າງໜາ ແລະ ແປ້ງຢຶດຕິດກັບຜິວໜ້າໄດ້ດີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໃບໜ້າເບິ່ງ​ລຽບນຽນຫຼາຍເໝາະສຳລັບການແຕ່ງໜ້າໃນຕອນເຊົ້າ (ເພື່ອໃຫ້ແປ້ງຕິດທົນນານ)
2. ໃຊ້ແປງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ແຕະແປ້ງຝຸ່ນແລ້ວ ລູບໄລ້ໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າ ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດ (ແລະ ໃບໜ້າກໍຍັງ​ຮັກ​ສາຄວາມນວນນຽນຢູ່)


Retail Price ₭ 230,000
Point Value 115 PV
Product Code 4013, 4014 
Quantity

ສອບຖາມລາຄາສິນຄ້າພິເສດ

ສອບຖາມລາຄາສິນຄ້າພິເສດ

ສາຍດ່ວນ: 020 58467799