Home / All Quality Products / Delicious Sunscreen Successmore

Delicious Sunscreen Successmore

Delicious Sunscreen (ครีมกันแดด) ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดอย่างเหนือระดับ

          Delicious Sunscreen (ຄຣີມກັນແດດ) ທີ່ສຸດກັບນະວັດຕະກໍາຄ​ຣີມກັນແດດທີ່ພັດທະນາໃຫ້ເນື້ອບາງເບົາບໍ່​ໜຽວ ຊຶມເຂົ້າສູ່ຜິວທັນທີທີ່ໃຊ້ເຫມາະກັບທຸກສະພາບຜິວ ພ້ອມສານກັນແດດປະສິດທິພາບສູງ ເທັກໂນໂລຍີໃ​ໝ່ຫຼ້າສຸດ “Triple Action Technology” ທັງ 3 ກົນໄກໃນ​ໜຶ່ງດຽວ ໂດຍຊ່ວຍໃນການດູດກືນແສງ ສະທ້ອນແສງ ແລ ະກະເຈີງແສງ ຈຶ່ງສາມາດປົກປ້ອງແສງແດດ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງຜິວແຫ້ງຫຍາບກ້ານເກີດຮອຍໝອງຄ້ຳ ແລະ ເກີດຮອຍ​ຫ່ຽວຢົ້ນກ່ອນໄວໄດ້​ເປັນຢ່າງດີ ມີປະສິດທິພາບໃນການປົກປ້ອງຜິວ​ໜ​ັງຈາກແສງແດດ ດ້ວຍຄ່າ SPF 50+ PA+++ ແລະມີຄວາມຄົງຕົວສູງ (Photostability) ບໍ່ເສື່ອມສະຫຼາຍງ່າຍເມື່ອ​ຖືກແສງແດດ ແລະເພີ່ມການ​ເບິ່ງ​ແຍງເປັນພິເສດດ້ວຍ Sun Smartvector UV C&E ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວ​ໜ້າ​ເບິ່ງກະຈ່າງໃສເ​ປັ່ງປະກາຍຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ.

ຄຸນສົມບັດຂອງສ່ວນປະກອບ Delicious Sunscreen
Tinosorb®M [Methylene Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylpheno]
          ເປັນເທັກໂນໂລຍີຂອງສານກັນແດດໃ​ໝ່ຫຼ້າສຸດ “Triple Action Technology” ສາມາດປົກປ້ອງແສງແດດໄດ້ທັງ 3 ກົນໄກໃນ​ໜຶ່ງດຽວ ຄືສາມາດເຮັດວຽກໂດຍອາໄສຫຼັກການດູດກືນແສງ ສະທ້ອນແສງ ກະເຈີງແສງ ໃນສານກັນແດດຕົວດຽວ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ສານກັນແດດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນການປ້ອງກັນຮັງສີ UV ສາມາດປົກປ້ອງຜິວທັງຈາກ​ລັງສີ UVA ແລະ UVB ແລະ ມີຄວາມຄົງຕົວສູງ (Photostability) ບໍ່ເສື່ອມສະຫຼາຍງ່າຍເມື່ອ​ຖືກແສງແດດ

Sun Smartvector UV C-E
          ນະວັດຕະກໍາແຫ່ງເ​ທັກໂນໂລຍີອັນລ້ຳສະໄ​ໝທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ດ້ວຍການເຮັດວຽກຢ່າງອັດສະລິຍະ ເມື່ອຜິວໄດ້ຮັບສັນຍານການທໍາຮ້າຍຈາກ​ລັງສີ UV ອະນຸພາກມະຫັດສະຈັນ Sun Smartvector ຈະຄ່ອຍໆປົດປ່ອຍ Vitamin C ແລະ E ທີ່ມຸ່ງກົງເຂົ້າຮັບມືກັບບັນຫາຜິວໄດ້ທັນທ່ວງທີ ພ້ອມປົກປ້ອງຜິວກ່ອນເປັນຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ​ລັງສີ UV ອີກທັງຍັງຟື້ນຟູຜິວທີ່ຖືກທໍາລາຍໃຫ້ກັບມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ

ວິທີການໃຊ້: ທາຄຣີມທົ່ວໃບ​ໜ້າ ແລະ ລໍາຄໍ ກ່ອນອອກແດດ 15-30 ນາທີ ເພື່ອການປົກປ້ອງຜິວຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ
ຄໍາເຕືອນ: ຄວນທົດສອບອາການກ່ອນໃຊ້ ໂດຍການທາລົງເທິງບໍລິເວນທ້ອງແຂນ


Retail Price ₭ 284,000
Point Value 150 PV
Product Code 4003 
Contains 30 ML