Home / All Quality Products of Successmore / ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນເຄື່ອງ​ໃຊ້​​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນເຄື່ອງ​ໃຊ້​​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ

Neatly Home ກຸ່ມ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ເຄື່ອງ​ໃຊ້​​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ

Liquid Detergent ນ້ຳຢາຊັກຜ້າສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ

ມອບຄວາມສະອາດ ຄວາມຫອມ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າເງິນໃຫ້ພາລະກິດໃນເຮືອນຂອງທ່ານ          Concentrate Liquid Detergent  ຜະລິດຕະພັນ ນ້ຳຢາຊັກຜ້າສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມທີ່ເປັນກາງ (ph Balance) ຈຶ່ງຊັກໄດ້ສະອາດ ບໍ່ທໍາລາຍເສັ້ນໃຍຜ້າ ອະຄີເລດ ໂປລີເມີຣ໌ (Acrylate Polymer) ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄາບສົກກະປົກຢ້ອນກັບຄືນສູ່ເສື້ອຜ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ຜ້າບໍ່ໝອງ ບໍ່ເປິ້ອນ ສີສັນສົດໃສດ້ວຍ ໄບເທັນນິ້ງ ເອເຈັ້ນ (Brightening Agent) ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຕິດສີຂອງເສື້ອຜ້າທີ່ສີຕົກໄດ້ອີກດ້ວຍ. – ຜະລິດຕະພັນຊັກຜ້າສູດເຂັ້ມຂົ້ນ ສ່ວນປະສົມເປັນກາງ (pH Balance) ບໍ່ທໍາລາຍເສັ້ນໃຍຜ້າ – Polyacrylate ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄາບສົກກະປົກຍ້ອນກັບໄປສູ່ເນື້ອຜ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ເສື້ອຜ້າສະອາດ ບໍ່ໝອງ – Brightening Agent ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສົດໃສໃຫ້ກັບເສື້ອຜ້າ – Dry Transfer Inhibitor ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຕິດສີຂອງເສື້ອຜ້າ …

Read More »

Liquid Softener ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມ ສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ

Concentrate Liquid Softener (ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມ ສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ) ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ ກູ໊ດ ຣີເວັດຕິ້ງ (Good Rewetting) ຊ່ວຍປັບເສັ້ນໃຍເສື້ອຜ້າໃຫ້ສາມາດຊຶມຊັບເຫື່ອ ແລະ ຄວາມຊື້ນໄດ້ດີ ຊ່ວຍໃຫ້ເສື້ອຜ້າສວມໃສ່ສະບາຍ ມີສ່ວນປະສົມຂອງ ນາໂນ ຊິລເວີ (Nano Silver) ຊ່ວຍຫຼຸດກິ່ນອັບຊື້ນ ເຖິງແມ່ນຈະຕາກຜ້າໃນທີ່ຮົ່ມກໍ່ຕາມ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີວິວັດ​ທະ​ນາການທີ່ເອີ້ນວ່າ ລິຄວິດ ເລເຢີ ເອັນຮານເຊີ (Liquid Layer Enhancer) ມີປະສິດທິພາບນອກເໜືອຈາກການເຮັດໃຫ້ຜ້ານຸ້ມແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລົງສູ່ຜິວໜັງທີ່ສຳຜັດກັບເນື້ອເສື້ອຜ້າຢ່າງອ່ອນໂຍນ (ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແມ້ກະທັ້ງກັບເດັກນ້ອຍ). – ຜະລິດຕະພັນປັບຜ້ານຸ້ມສູດເຂັ້ມຂົ້ນ ເສື້ອຜ້ານຸ້ມຟູ ສວມໃສ່ສະບາຍ – ເທັກໂນໂລຢີ Good Rewetting ຊ່ວຍຊຶມຊັບເຫື່ອ ແລະ ຄວາມປຽກຊື້ນໄດ້ດີ ຊ່ວຍໃຫ້ສວມໃສ່ສະບາຍ – ເທກໂນໂລຍີ Liquid Layer Enhancer ທີ່ຊ່ວຍເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູ່ຜິວ ເມື່ອສໍາຜັດຜ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ່ມ – …

Read More »

Liquid Dish Washer (ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ)

ມອບຄວາມສະອາດ ຄວາມຫອມ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າເງິນໃຫ້ພາລະກິດໃນເຮືອນຂອງທ່ານ          Concentrate Dish Cleaner (ຜະລິດຕະພັນລ້າງຈານສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ) ລ້າງຈານໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນລ້າງຈານທົ່ວໄປ ປະກອບດ້ວຍສານທຳຄວາມສະອາດ 4 ຊະນິດ ທີ່ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດ ກຳຈັດຄາບມັນ ຄາບຝັງເລິກທີ່ຕິດຈານຊາມ ໄດ້ສະອາດໝົດຈົດ ສາມາດລ້າງທຳຄວາມສະອາດຄາບສົກກະປົກທີ່ຕິດຢູ່ທີ່ຜິວຂອງຜັກ ໝາກໄມ້ ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານເຮັດຄວາມສະອາດຈາກພືດທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ປາມ, ໝາກພ້າວ ແລະ ສາລີ ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້ ຈຶ່ງປອດໄພ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ໃນທໍາມະຊາດ (Biodegradable) – ລ້າງທຳຄວາມສະອາດຄາບສົກກະປົກທີ່ຕິດຢູ່ທີ່ຜິວຂອງຜັກ ໝາກໄມ້ – ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານທຳຄວາມສະອາດຈາກພືດທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ ປາມ, ໝາກພ້າວ ແລະ ສາລີ – ມີສ່ວນຜະສົມຂອງສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້ – ສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້ໃນທໍາມະຊາດ (Biodegradable) ລາຄາສິນຄ້າ ₭ 99,000 ຄະແນນ …

Read More »