Home / All Quality Products of Successmore / ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ

Growing More Products ກຸ່​ມ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ເພື່ອ​ການ​ກະ​ເສດ ຫຼື ເພື່ອ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ເພື່ອ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກຳ

Transform ທານ​ຟອມ ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ​ຊີ​ວະ​ພາບ ສູດ #2

Transform ທານ​ຟອມ ສູດ #2 (ທາດອາຫານຮອງ ທາດອາຫານເສີມ) ນະວັດຕະກໍາອາຫານພືດ ໃຊ້ສີດພົ່ນທາງໃບເພື່ອໃຫ້ທາດອາຫານ ຊ່ວຍໃຫ້ພືດສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ຢູ່ໃນຮູບຂອງ ຄີເລດ ທີ່ເປັນຕົວຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທາດອາຫານແຕ່ລະຕົວເຮັດປະຕິກິລິຍາກັນ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ທາດອາຫານລະລາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຢູ່ໄດ້ດົນ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອ ຫຼື ຮາກພືດ ຊ່ວຍເສີມສ້າງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຊ່ວຍໃນການສະສົມອາຫານ ຫຼຸດບັນຫາດອກຫຼົ່ນ ໝາກບໍ່ຈັບ ຫຼື ໝາກຫຼົ່ນ ປາສະຈາກສານພິດຕົກຄ້າງ ປອດໄພ ບໍ່ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. – ພືດກິນງ່າຍ ຮັບໄວ ທາງລໍາຕົ້ນ ແລະ ໃບ – ກັກເກັບອາຫານໄດ້ດີ – ມີດອກຫຼາຍ ຂົ້ວໜຽວ ໝາກດົກ ໝາກໃຫຍ່ ໃບຂຽວ ຫົວໃຫຍ່ – ລຳຕົ້ນແຂງແຮງ ຜົນຜະລິດດີ – ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄຸນສົມບັດຂອງ ທາດອາຫານຮອງເສີມ …

Read More »

Transform ທານ​ຟອມ ອາ​ຫານ​ເສີມ​ພືດ​ຊີວະພາບ ສູດ #1

Transform ( ທານ​ຟອມ ) ປຸ໋ຍສູດຊີວະພາບສູດ 1 (ນາໂນ ເອັນໄຊມ໌)        ອາຫານພືດທີ່ເປັນສານໂພລິເມີຣ໌ຊີວະພາບສະກັດຈາກທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີອົງປະກອບສຳຄັນຢູ່ໃນເປືອກຂອງສັດຈຳພວກກຸ້ງ ປູຊ່ວຍໃຫ້ພືດກິນໄດ້ 24 ຊມ. ແຂງແຮງ ທົນທານ ໃຫຍ່ໄວ ຮາກແຂງແຮງ ໃບໃຫຍ່ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານຈັບໃບ ບໍ່ເປັນພິດຕໍ່ຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. – ພືດກິນງ່າຍ ຮັບໄວ ທາງລໍາຕົ້ນ ແລະ ໃບ – ກັກເກັບອາຫານໄດ້ດີ – ມີດອກຫຼາຍ ຂົ້ວໜຽວ ໝາກດົກ ໝາກໃຫຍ່ ໃບຂຽວ ຫົວໃຫຍ່ – ລຳຕົ້ນແຂງແຮງ ຜົນຜະລິດດີ – ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະໂຫຍດທາງດ້ານການການກະເສດ 1. ຊ່ວຍໃຫ້ພືດຜະລິດສານ ໄຄຕິເນດ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ …

Read More »