Home / All Quality Products of Successmore / Deer SuccessMore (ບຳ​ລຸງ​ກະ​ດູກ ແລະ ຂໍ້)

Deer SuccessMore (ບຳ​ລຸງ​ກະ​ດູກ ແລະ ຂໍ້)

        ເດຍ (Deer) ເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກະດູກ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່

        Deer ເປັນອາຫານເສີມ ທີ່ຊ່ວຍບໍາລຸງຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ກະດູກ ຢູ່ໃນຮູບແບບຜົງໃຊ້ຊົງດື່ມ ລົດຊາດທີ່​ຮັບທານງ່າຍ ມີສ່ວນປະກອບຈາກສານສໍາຄັນທີ່ຖືກຄັດສັນມາເພື່ອມອບຄຸນຄ່າສູງສຸດໃຫ້ກັບກະດູກ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່.

ຄຸນສົມບັດ Deer
– ມີຜົນໃນການບັນເທົາ ຫຼື ຮັກສາໂລກຂໍ້ເສື່ອມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
– ແຄວຊ້ຽມຈະຖືກດູດຊຶມໄປຍັງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໂດຍກົງ​ສູງເຖິງ 99% ເພື່ອການເສີມສ້າງ ແລະ ຮັກ​ສາຄວາມແຂງແຮງຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ
– ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜາ​ແໜ້ນຂອງມວນກະດູກ ຫຼຸດການແຕກຫັກຂອງກະດູກໄດ້ດີ
– ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມການດູດຊຶມແຄວຊ້ຽມເຂົ້າສູ່ກະດູກ
– ຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຜະລິດຄໍລາເຈັ້ນ ແລະ ອິລາດຕິນ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບກະດູກ ກະດູກອ່ອນ ແລະ ແຂ້ວ
– ສາມາດປ້ອງກັນໂລກຕ່າງໆ ທີ່ມີສາເຫດຈາກການທໍາລາຍຂອງອະນຸມູນອິດສະລະ ເຊັ່ນ ໂລກໄຂຂໍ້ອັກເສບຮູມາຕອຍ
– ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກະດູກອ່ອນ

ຄຸນສົມບັດຂອງສ່ວນປະກອບ Deer
ກະດູກອ່ອນປາສະຫຼາມ (Shark Cartilage Powder)
ມີຜົນໃນການບັນເທົາ ຫຼື ຮັກສາໂລກຂໍ້ເສື່ອມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກອົງປະກອບຫຼັກທີ່ຢູ່ໃນກະດູກອ່ອນປາສະຫຼາມ ຄື ສານໃນກຸ່ມ Glycosaminoglycan ຊ່ວຍປ້ອງກັນການສະຫຼາຍຕົວຂອງກະດູກອ່ອນ ໂດຍເຮັດ​ໜ້າທີ່ຢັບຢັ້ງເອັນໄຊ​ມ໌ Collagenase ທີ່ເຂົ້າມາທໍາລາຍຄໍລາເຈັ້ນບໍລິເວນກະດູກອ່ອນ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ກະດູກອ່ອນທີ່ຂໍ້ຕໍ່ແຂງແຮງ ທົນທານຕໍ່ແຮງກະແທກໄດ້ດີ ຈຶ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບຂໍ້ ແລະ ກະດູກໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງຫຼຸດການສ້າງສານບາງຊະນິດທີ່ເຂົ້າທໍາລາຍ Cartilage Matrix ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການດຶງນ້ຳຫຼໍ່ລື່ນເຂົ້າສູ່ລະຫວ່າງຂໍ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພີ່ມປະລິມານການສັງເຄາະ Photeoglycan ແລະ Hyaluronic acid ຈຶ່ງຫຼຸດການສຽດສີລະຫວ່າງຂໍ້ຕໍ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼຸດອາການອັກເສບ ປວດ ແລະ ບວມຂອງຂໍ້ຕໍ່ໄດ້

ແຄວ​ຊ້ຽມ (Calcium Amino Acid Chelate)
ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ໂດຍຈັບກັນເປັນຜະລຶກຢູ່ກັບຟົດຟໍລັດ ສາມາດດູດຊຶມໄດ້ດີ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍນໍາແຄວຊ້ຽມໄປໃຊ້ໄດ້ຫ​ຼາຍ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບແຄວຊ້ຽມ ຈະມີການດູດຊຶມເອົາໄວ້ໃຊ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນແບບວັນຕໍ່ວັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກດູດຊຶມໄປຍັງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໂດຍກົງສູງເຖິງ 99% ເພື່ອການເສີມສ້າງ ​ຮັກ​ສາຄວາມແຂງແຮງຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ.

ແອວອາຈີນີນ (L-arginine Monohydrochloride)
ເປັນກົດອະມິໂນຈໍາເປັນທີ່ຮ່າງກາຍສ້າງເອງບໍ່ໄດ້ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜາ​ແໜ້ນຂອງມວນກະດູກ ເຮັດໃຫ້ມີແຄວ​ຊ້ຽມໃນກະດູກຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼຸດການແຕກຫັກຂອງກະດູກໄດ້ດີ ໂດຍ Growth Hormone ຈະໄປກະຕຸ້ນເຊວກະດູກຊະນິດ Osteoblast ເພື່ອເຮັດການສ້າງເຊວກະດູກ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ວິຕາມິນ B3 ເຂົ້າໄປຈັບແຄວຊ້ຽມ ເພື່ອໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ແລະ ປ້ອງກັນກະດູກແຕກງ່າຍໄດ້ອີກດ້ວຍ

ແມກນີຊຽມ (Magnesium Amino Acid Chelate)
ເປັນສານອາຫານປະເພດເກືອແຮ່ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການເພີ່ມການດູດຊຶມແຄວຊ້ຽມເຂົ້າສູ່ກະດູກ

ຊີຕັດ ໄບໂອຟາໂວນອຍ (Citrus Bioflavonoids)
ເປັນສານທີ່ໄດ້ຈາກພືດຕະກູນສົ້ມ ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ C ແລະ ໄບໂອຟາໂວນອຍ (Bioflavonoids) ມີລິດຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຜະລິດຄໍລາເຈັ້ນ ແລະ ອິລາດຕິນ ໂດຍເສພາະກະດູກອ່ອນ ແລະ ແຂ້ວ

ຂີ້​ໝິ້ນຊັນ (Trumeric Extract Powder)
ຂີ້ໝິ້ນຊັນ ມີສານກຸ່ມ Curcuminoids ມີລິດຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ຈຶ່ງສາມາດປ້ອງກັນໂລກຕ່າງໆ ທີ່ມີສາເຫດຈາກການທໍາລາຍຂອງອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຊັ່ນ ໂລກໄຂຂໍ້ອັກເສບ ຮູມາຕອຍ ລວມທັງການເສື່ອມສະພາບຂອງຮ່າງກາຍເມື່ອອາຍຸ​ສູງຂຶ້ນ

ສັງກະສີ (Zinc Amino Acid Chelate)
ແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເອັນໄຊມ໌ຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃນປະລິມານ​ໜ້ອຍແຕ່ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ ພົບຫຼາຍໃນ ຜົມ ເລັບ ອັນທະ ກະດູກ ກ້າມເນື້ອ ແລະ ຕັບ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກະດູກອ່ອນ.

ວິທີຮັບປະທານ: ຮັບປະທານວັນລະ 1 ຊອງ (ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ) ຈີກ​ຊອງ​ລະ​ລາຍໃນນ້ຳອຸນຫະພູມທໍາມະດາ ຫຼື ນ້ຳເຢັນ 120-150 ml ໃຊ້ບ່ວງຄົນໃຫ້ລະລາຍ​ແລ້ວດື່ມ. Deer เดียร์


ລາຄາສິນຄ້າ 399,000 ₭ 
ຄະແນນ (PV) 235 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ 1015 
ປະລິມານ (15g) 15 ຊອງ