Home / Branch of Successmore in Vietnam

Branch of Successmore in Vietnam

ສາ​ຂາ​ຂອງ ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ ໃນ ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ
Branch of Successmore in Vietnam

ສາ​ຂາ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ (Hanoi Branch)

​ຕັ້ງ​ຢ່: No.8 Trung Yen 3 street, Trung Hoa Ward, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
ເປີດເຮັດວຽກທຸກໆ ວັນ​ອັງ​ຄານ ​- ວັນອາທິດ​ ເວລາ​ 09:00- 18:00
ວັນຈັນ ພັກເຮັດວຽກ (ປິດ)
ມື້​ປິດ​ຍອດ​ຂອງ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ ເວລາ​ 11:00 – 23:00
ມື້​ປິດ​ຢອດ​ຂອງ​ສາ​ຂາ​ ເວລາ​ 10:00 – 20:30
Tel: (+84) 2473040608