Home / Branch of Successmore in Cambodia

Branch of Successmore in Cambodia

ຊັກ​ເຊັດ​ມໍ ສາ​ຂາ​ໃນ ປະ​ເທດ​​ກຳ​ປູ​ເຈຍ
Branch of Successmore in Cambodia

ສາຂາພະນົມເປັນ (Phnom Penh Branch)

​ຕັ້ງ​ຢ່: Phum 3, No. 43G 0,1,2, Street 6A, Sangkat Chroy Chongvar, Khan Chroy Chongvar, Phnom Penh, Cambodia.
ເປີດເຮັດວຽກທຸກໆ ວັນອັງຄານ – ວັນອາທິດ ເວລາ 10:00 – 19:00
ວັນຈັນ ພັກເຮັດວຽກ (ປິດ)
Tel: (+855) 096-224-5556, (+855) 092-922-269