Home / All Quality Products of Successmore / Anadra Serum ເອ​ເນດ​ຣ້າ ເຊ​ຣ້ຳ

Anadra Serum ເອ​ເນດ​ຣ້າ ເຊ​ຣ້ຳ

ANADRA ANTI-AGING SERUM CONCENTRATE (ເອ​ເນດ​ຣ້າ ແອນ​ຕີ້ ເອດ​ຈິງ ເຊ​ຣ້ຳ ຄອນ​ເຊັນ​ເທ​ຣດ)

ທີ່ສຸດແຫ່ງການຫຼຸດຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນ ຮອຍຕີນກາ ແລະ ຈຸດດ່າງດຳໃນໃບໜ້າ “ເຊຣ້ຳທີ່ໃຊ້ນວັດກຳ FIR ຮັບລາງວັນຫຼຽນທອງໃນງານນວັດກຳໂລກ” ຈາກປະເທດສະວິດເຊີແລນ Geneva invention from Switzerland

ເອເນດຣ້າເຊຣັ່ມ ( Anadra Serum ) ຫຼຸດຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນ ເພື່ອຜິວໜ້າ..ອ່ອນກວ່າໄວ

ນະວັດຕະກຳ FIR ຊ່ວຍນຳສົ່ງສານສຳຄັນ ເຂົ້າສູ່ຜິວທັງ 3 ຊັ້ນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ໂດຍຊ່ວຍເສີມການປ້ອງກັນໃຫ້ຜິວຊັ້ນເທິງສຸດ ແລະຊ່ວຍເພີ່ມຄໍລາເຈັນ ໄຮຢາລູໂຣນິກ ແລະ ໂປຣຕີນໃຫ້ກັບຜິວຊັ້ນເລິກ ຊ່ວຍເຕີມເຕັມເຊວໄຂມັນ ໃຕ້ຊັ້ນຜິວໃຫ້ອີ່ມຟູ ເຜີຍຜິວເດັ້ງ ກະຊັບ ກະຈ່າງໃສ ສຸຂະພາບດີ

 

5 ຄຸນສົມບັດ ເພື່ອຜິວໜ້າອ່ອນກວ່າໄວ

 Reduce fine lines 

ຫຼຸດຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນ ຮອຍຕີກາ ຮູຂຸມຂົນຕື້ນຂຶ້ນ (Fine Line) ຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນເກີດໃໝ່ ມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນບາງໆ ເກີດເທິງຜິວຊັ້ນຫຼືບໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວຮູ້ສຶກຕຶງກະຊັບຂຶ້ນທັນທີ ຫຼັງທາ 1 ຊັ່ວໂມງ

 Anti-Wrinkle 

ກົນໄກອອກລິດທີ່ເຊວປາຍປະສາດ ທີ່ຊື່ວ່າ Neuropeptide ຊ່ວຍຄາຍກ້າມເນື້ອ ຢົກກະຊັບ ຫຼຸດຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນທີ່ບໍລິເວນຜິວຊັ້ນໜັງແທ້ ເລີ່ມເຫັນຜົນໃນ 28 ວັນ ເມື່ອໃຊ້ເປັນປະຈຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

 Filler  

ເຕີມເຕັມເຊວໄຂມັນ ໃນຜິວຊັ້ນທີ່ສາມ ເໝືອນການເຕີມ Filler ເຮັດໃຫ້ຜິວອີ່ມຟູ ຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນຕ່າງໆ ເບິ່ງຕື້ນຂຶ້ນ ເລີ່ມເຫັນຜົນໃນ 60 ວັນ ເມື່ອໃຊ້ເປັນປະຈຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

 Moisture  

Laminaria saccharina extract (ລາ-ມິ-ນາ-ເຣຍ-ເຊັກ-ຄາ-ໄລນ໌-ເອັກຊ-ແທຣັກ) ສານສະກັດຈາກສາຫຼ່າຍຈາກມະຫາທະເລອັດລັງຕິກເໜືອ

ຊ່ວຍຟື້ນຟູເຊວຜິວເກົ່າ ຊ່ວຍຫຼຸດຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວ Path2o moisture complex (ແພດ-ທູ –ໂອ –ມອຍ-ເຈີ-ຄອມ-ເພລັກ) ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ

ຊ່ວຍເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຜິວທັນທີ ແລະ ຄົງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ຍາວນານ

 Whitening  

Orchid culture extract (ອໍ-ຄິດ –ຄັນ-ເຊິ–ເອັກຊ-ແທຣັກ) ສະເຕັມເຊວຈາກດອກກ້ວຍໄມ້ສາຍພັນ dendrobium candidum ( ເດນ-ໂດ-ບຽມ-ແຄນ-ດິ-ດັມ) ປະເທດເກົາຫຼີ ຊ່ວຍຟື້ນບຳລຸງຜິວ ແລະ ຊະລໍການເກີດຮອຍຫ່ຽວຢົ້ນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍໃຫ້ຜິວກະຈ່າງໃສຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ

 

ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ ₭ ______
​ຄະ​ແນນ (PV) 210 PV
​ລະ​ຫັດ​ສິນ​ຄ້າ 4070
​ປະ​ລິ​ມານ 30 ML