Home / All Quality Products of Successmore / Alkamag ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ແຮ່ພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ອັນ​ຄາ​ໄລ​ນ໌

Alkamag ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ແຮ່ພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ອັນ​ຄາ​ໄລ​ນ໌

ALKAMAG Mineral & Alkaline Water
ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ແຮ່ ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ອັນ​ຄາ​ໄລ​ນ໌

ມາດຕະຖານ NSF (Nation Science Foundation)
     ມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດເປັນໜ່ວວຍງານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ວັດຖຸປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜຸນງານວິໄຈ, ງານດ້ານການສຶກສາໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວິດວກຳສາດໂດຍເປັນຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໃນດ້ານການຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນ ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງ ອາຫານ, ນ້ຳ, ອາກາດພາຍໃນສະຖານທີ່, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະໄດ້ມີການກຳນົດມາດຕະຖານການທົດສອບຮ່ວມກັບສຖາບັນ ANSI (American National Standards Institute) ເພື່ອຫຼຸດລະດັບສານປົນເປື້ອນໃນນ້ຳດື່ມ.

 

ALKAMAG Mineral & Alkaline Water
     ອັນ​ຄາ​ແມັກ (Alkamag) ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປັນຫຼາຍກວ່າແຄ່ເຄື່ອງກອງນ້ຳ ໂດຍຄວບ 2 ຕຳແໜ່ງ ຄືເປັນທັງເຄື່ອງເຮັດນ້ຳແຮ່ ແລະ ໃຫ້ນ້ຳດ່າງ ໃນເຄື່ອງດຽວກັນ ມີຊື່ວ່າ “ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳແຮ່ອັນຄາໄລນ໌”
ໂດຍສາມາດກັ່ນຕອງ ສິ່ງສົກກະປົກ ເຊື້ອພະຍາດ ແບັກທີເຣຍ ສານເຄມີ ໂລຫະໜັກ ຄໍລີນ ກິ່ນ ສີ ດ້ວຍ 9 ຂັ້ນຕອນການກັ່ນຕອງ ໂດຍມີຈຸດເດັ່ນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງເຖິງ 0.01 ໄມຄອນ ພ້ອມກັ່ນຕອງເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ອີກທັງຍັງຢັບຢັ້ງການເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ພະລັງທຳລາຍສິ່ງເຈືອປົນໃນນ້ຳ
ດ້ວຍສານກັ່ນຕອງຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດທຳລາຍສິ່ງເຈືອປົນໃນນໍ້າ ສານພິດ ແລະ ທຳລາຍແບັກທີເຣຍໃນນໍ້າໄດ້ຢ່າງດີທີ່ສຸດ.

ຮັກສາແຮ່ທາດຕາມທຳມະຊາດ
ຮັກສາແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນໃນນ້ຳ ແລະ ຍັງເພີ່ມແຮ່ທາດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ອາທິ ແມັກນີຊ້ຽມ ແຄວຊ້ຽມ ຊິງຄ໌ ແລະ ເຫຼັກດ້ວຍຊັ້ນກັ່ນຕອງຫິນແຮ່ທຳມະຊາດ.

ເສີມແຮ່ທາດແມັກນີຊ້ຽມ
ດ້ວຍຊັ້ນການກັ່ນຕອງທີ່ມີ Magnesium Ball ຊ່ວຍເພີ່ມແຮ່ທາດສຳຄັນເຊັ່ນ ແມັກນີຊ້ຽມ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ

 

ພະລັງຄວາມໝັ້ນໃຈ ຮັບປະກັນ 1 ປີເຕັມ
ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍການຮັບປະກັນການໃຊ້ສິນຄ້າເຖິງ 01 ປີເຕັມ ໃຫ້ກັບ ລູກຄ້າ ແລະ ສະມາຊິກ ຊັກເຊັດສ໌ມໍ ທຸກທ່ານ.

ພະລັງຫີນແຮ່ອັນຄາໄລນ໌
ຫີນແຮ່ທຳມະຊາດຜ່ານຂະບວນການພິເສດ ເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍປັບສະພາບນ້ຳໃຫ້ມີກວາມເປັນດ່າງອ່ອນໆ (Alkaline Water) ຊ່ວຍປັບສົມດຸນພາຍໃນຮ່າງກາຍ.

 

ພະລັງກັ່ນຕອງທີ່ລະອຽດ
ດ້ວຍໄສ້ກັ່ນຕອງ UF ຄຸນນະພາບສູງຈາກປະເທດເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ຈາກສຖາບັນ NSF (National Sanitation Foundation) ສາມາດທຳລາຍ ສິ່ງປົນເປື້ອນໃນນ້ຳ ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ແບັກທີເຣຍ ມີຄວາມລະອຽດໃນການກັ່ນຕອງເຖິງ 0.01 ໄມຄອນ.

 

ພະລັງຄຸນນະພາບສາກົນ
ມາດຕະຖານການຜະລິດ ISO 9001 ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຄື່ອງກັ່ນຕອງ ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ ແລະ ນໍ້າທີ່ຜ່ານການກັ່ນຕອງມີການກວດສອບຄຸນນະພາບສະໝ່ຳສະເໝີໂດຍ ຫ້ອງປະຕິບັດການຊັ້ນນໍາ.

 

ALKAMAG BALL
(ALKAMAG BALL ລິຂະສິດສະເພາະຂອງ ALKAMAG)

ຊັ້ນກັ່ນຕອງຫີນແຮ່ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຄຸນຄ່າແຮ່ທາດສຳຄັນໃນນ້ຳ ອີກທັງຢັງເພີ່ມແຮ່ທາດສຳຄັນໄດ້ແກ່ ແມັກນີຊ້ຽມ ແລະ ແຄວຊ້ຽມ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍປັບນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມເປັນດ່າງອ່ອນໆທີ່ສົ່ງຜົນດີີຕໍ່ສຸຂະພາບຜ່ານການທົດສອບຈາກສຖາບັນ ລະດັບໂລກປະເທດ ອ໋ອດສະເຕເລຍ.

ແມັກນີຊ້ຽມ (MAGNESIUM)

ແຮ່ທາດສຳຄັນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການປຣະມານ 350 – 500 ມິລິກຣາມ/ວັນ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຜົາຜານຂອງແຄວຊ້ຽມ ແລະ ວິຕາມິນ C ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເສັ້ນປະສາດ ແລະ ກ້າມຊີ້ນ ເປັນແຮ່ທາດທີ່ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດໄດ້ ແລະ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການປ່ຽນແປງນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ເປັນພະລັງງານ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈແຂງແຮງ ຫາກຮ່າງກາຍຂາດແມັກນີຊ້ຽມຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ລະບົບກ້າມຊີ້ນ ແລະ ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານອາດເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໄດ້.

ແຄວຊຽມ (CALCIUM)

ແຮ່ທາດທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລາຍກວ່າແຮ່ທາດອື່ນໆ ໂດຍຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຟົດສະຟໍຣັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກ ແລະແຂ້ວແຂງແຮງ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດກະດູກເສື່ອມກະດູກຫັກ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນພາວະກະດູກຜ່ອຍ ໂດຍປະລິມານຂອງແຄວຊ້ຽມທີ່ແນະນຳໃຫ້ຮັບປະທານສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ຄື 800-1,000 ມີລິກຣາມ/ວັນ ເຊິ່ງແຄວຊ້ຽມຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແມັກນີຊ້ຽມ ວິຕາມິນ C ວິຕາມິນ D ທາດເຫຼັກ ແລະ ຟົດສະຟໍຣັດ ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ນ້ຳອັນຄາໄລນ໌ (ALKALINE WATER)

ຜ່ານການທົດສອບຈາກສະຖາບັນ ລະດັບໂລກປະເທດ ອ໋ອດສະເຕເລຍ ຄື ນ້ຳທີ່ມີຄວາມເປັນດ່າງອ່ອນໆ ມີຄ່າ pH ຢູ່ໃນຊ່ວງ 7.2 – 9.0 ການດື່ມນ້ຳອັນຄາໄລນ໌ ມີສ່ວນຊ່ວຍຫຼຸດສະພາວະກົດເປັນພິດໃນເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເສື່ອມຂອງເຊວໃນຮ່າງກາຍ.

 

9 ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ກັ່ນ​ຕອງ​ຄຸ​ນນະ​ພາບ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 1
PP
ກັ່ນ​ຕອງ​ຕະ​ກອນຂັ້ນ​ຕົ້ນ ຄວາມ​ລະ​ອຽດ 5 ໄມ​ຄ໋ອນ (U.S.A)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 2 (NSF.)
Activated Carbon
​ກັ່ນ​ຕອງ​ກິ່ນ ສີ ສານ​ຄໍ​ລີນ ສານ​ອິນ​ຊີ ແລະ ສານ​ເຄ​ມີ​ຕົກ​ຄ້າງ (Netherlands)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 3 (NSF.)
KDF-55
​ກັ່ນ​ຕອງ​ສານ​ເຄມ​ີ ໂລ​ຫະ​ໜັກ (U.S.A)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 4
Alkamag Ball
ຫີນ​ແຮ່​ທຳ​ມະ​ຊາດ ເພີ່ມ​ແຮ່​ທາດ​ ແມັກ​ຊີ​ນ້ຽມ ແລະ ແຄວ​ຊ້ຽມ​ໃນ​ນ້ຳ ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ລະ​ດັບ​ໂລກ ປະ​ເທດ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ (ams Laboratories)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 5 (NSF.)
Activated Carbon
ກັ່ນ​ຕອງ​ກິ່ນ ສີ ສານ​ຄໍ​ລີນ ສານ​ອິນ​ຊີ ສານ​ເຄ​ມີ​ຕົກ​ຄ້າງ (ຮອບ​ທີ 2) (Netherlands)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 6
Silver Impregnate Activated Carbon
ສານ​ຄາ​ບ໋ອນ​ເຄືອບ​ເງິນ ຊ່ວຍຢັບ​ຢັ້ງ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ ເຊື້ອ​ແບ​ັກ​ທີ​ເຣຍ  (US Food Chemical)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 7
Alkamag Ball
ຫີນ​ແຮ່​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແມັກ​ຊີ​ນ້ຽມ ແລະ ແຄວ​ຊ້​ຽ​ມໃນ​ນ້ຳ (​ຮອບ​ທີ 2) ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ລະ​ດັບ​ໂລກ ປະ​ເທດ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ (ams Laboratories)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 8
UF Membrane
ຄວາມ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ກັ່ນ​ຕອງ 0.01 ​ໄມ​ຄ໋ອນ ສາ​ມາດ​ກັ່ນ​ຕອງ ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ ແບັກ​ທີ​ເຣຍ ລວມ​ທັງ​ສາ​ມາດ​ຢັບ​ຢັ້ງການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ແບັກ​ທີ​ເຣຍ​ໄດ້ (Korea)

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 9
Post Silver Impregnate Activated Carbon
ສານ​ຄາ​ບອນ​ເຄືອບ​ເງິນ ຊ່ວຍ​ຢັບ​ຢັ້ງ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ (ເຊື້ອ​ໂລກ) ແບັກ​ທີ​ເຣຍ ຊ່ວຍ​ປັບ​ລົດ​ຊາດ​ນ້ຳ​ກ່ອນ​ດື່ມ

 ລາຄາສິນຄ້າ  ₭ 7,148,000
ຄະແນນ (PV) 4,000 PV
ລະຫັດສິນຄ້າ  6002
ປະລິມານ  1 ໜ່ວຍ