Home / Successmore ຊັກ​ເຊັດສ໌​ມໍຣ໌ / ບໍ​ລິ​ສັດ ຊັກເຊັດສ໌ມໍຣ໌ບີອິ້ງ ລາວ ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ)

ບໍ​ລິ​ສັດ ຊັກເຊັດສ໌ມໍຣ໌ບີອິ້ງ ລາວ ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ)

Successmore Lao, Successmore Laos, SuccessmoreLao, SuccessmoreLaos

ຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

        ບໍ​ລິ​ສັດ ຊັກເຊັດສມໍ ບີອິ້ງ ລາວ ຈຳ​ກັດ (ມະ​ຫາ​ຊົນ) (Successmore Being Public Company Limited) ບໍລິສັດ ຂອງຄົນໄທມາດຕະຖານສາກົນ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈຂອງ ທ່ານໝໍ ສິດທະວີ ກຽດຊະວະນັນ ເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດໃນມື້ສຸກ ວັນທີ່ 5 ເມສາ (4) ປີ 2013 ໃນຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແບບເຄືອຂ່າຍ (Network Marketing) ທີ່ເນັ້ນຄວາມໝັ້ນຄົງໄລຍະຍາວ ແລະ ເປັນທຳ Successmore ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍໄທທີ່ມີມາດຕະຖານສູງດ້ວຍຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງມອບສົ່ງຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຢ່າງຢັ້ງຢືນ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ Partner (ຫຸ້ນສ່ວນ), ນັກທຸລະກິດອິດສະຫຼະໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນດ້ວຍລະບົບ SLA ເປັນລະບົບພັດທະນາຜູ້ນຳ ລະບົບການຮຽນຮູ້ທີ່ຊົງພະລັງ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງເຄື່ອງມືທີ່ຊົງພະລັງ Successmore ພ້ອມທັງຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດສັນວັດຖຸດິບ ສານສະກັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານການຍອມຮັບ ແລະ ຄຸນນະພາບລະດັບດີ ແລະ ມາດຕະຖານສູງຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ.
ບໍລິສັດ ຊັກເຊັດມໍ ອອກແບບແຜນທຸລະກິດແບບໄຊເຄີ້ນແມັດຊິ້ງ (Cycle Matching) ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບແຜນ ການຈ່າຍຜົນຕອບແທນ ທີ່ເປັນນວັດກຳໃໝ່ແຫ່ງຢຸກສະໄໝລ້ຳໜ້າເຖິງ 10 ປີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ນັກທຸລະກິດອິດສະຫຼະ Successmore ສາມາດປະກອບທຸລະກິດສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງແບບບໍ່ມີຂີດຈຳກັດຕາມແຮງປາດຖະໜາ ນອກນີ້ ບໍລິສັດ Successmore ມີປັດຊະຍາການດຳເນີນງທຸລະກິດໂດຍມຸ້ງເນັ້ນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ (inspiration) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວສູ່ການເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທັງທາງດ້ານການເງິນ ການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຂອງການຮຽນຮູ້ ລົງມືເຮັດ ເຕີບໃຫຍ່ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມສຳເລັດຕໍ່ໄປ…

ປະນິທານ
ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈແລະມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ໂດຍຈະເຮັດທຸກວິທີທີ່ສ້າງສັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກທຸລະກິດຊັກເຊັດມໍ ໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງສູງສຸດຕາມລະດັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ບໍລິສັດ ຂໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບນັກທຸລະກິດ ຊັກເຊດມໍ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້:
1. ບໍລິສັດ ຈະດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຈິງໃຈ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ຈະລິຍະທຳສູງສຸດ ພາຍໃຕ້ຫຼັກ “ທັນມາພິບານ”
2. ບໍລິສັດ ຈະນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດຕາມມາດຕະຖານນະວັດກຳຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຢຸກ
3. ບໍລິສັດ ຈະດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍຢຶດຖືເອົາຄວາມສຳເລັດຢ່າງເຕັມສັກະຍະພາບສູງສຸດຂອງນັກທຸລະກິດຊັກເຊດມໍເປັນທີ່ຕັ້ງ
4. ບໍລິສັດ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ການໃຫ້ກຽດ ການແບ່ງປັນແລະການຮັບຮູ້ໃນຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ຄົນ
5. ບໍລິສັດ ຈະສ້າງສັງຄົມທີ່ໜ້າຢູ່ຂອງຄົນດີ ຄົນເກັ່ງ ແລະ ຄົນສຳເລັດ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງສັງຄົມ

ວິໄສທັດ
ບໍລິສັດ ເປັນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫລາຍທີ່ສຸດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຖານະຜູ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຫຼໍ່ຫຼອມ ຈິດວິນຍານ ພັດທະນາ ແລະປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນທຳ ແລະ ມີໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ເປັນຢູ່

ພັນທະກິດ
ມຸ້ງໝັ້ນພັດທະນາອົງກອນ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບົບການພັດທະນາຄົົນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເປັນໂອກາດໃນການສ້າງສັນຊີວິດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຢ່າງຢັ່ງຢືນສຳລັບຜູ້ຄົນ ທັງໃນເຊີງການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຄວາມສຸກແລະ ຖານະທາງການເງິນ

ຄ່ານິຍົມ
ເຮົາເປ້ນບໍລິສັດ ທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄ່ານິມ 7 ປະການ ດັ່ງນີ້
1. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ
2. ການເປີດໃຈຍອມຮັບ ແລະໃຫ້ກຽດຜູ້ຄົນ
3. ການມີຄວາມຮັກ ແລະສນຸກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ
4. ການຮຽນຮູ້ ແລະພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
5. ການຈະເລີນເຕີບໂຕເພື່ອຄວາມສຳເລັດທີ່ຢັ້ງຢືນ
6. ຄວາມຮຽບງ່າຍບໍ່ຊັບຊ່ອນ
7. ການມີຄວາມສຸກ ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ໃຈ

 

ຮູບ​ພາບ​ພາຍ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ
Successmore Being Laos Public Company Limited | Successmore Being Lao Public Company Limited Successmore Being Laos Public Co., LTD | Successmore Being Lao Public Co., LTD Successmore Laos Public Co., LTD | Successmore Lao Public Co., LTD